RSMH

RSMH-Riks
Förbundsordförande Jimmie Trevett
Kanslichef Kristina Båth Sågänger
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

Tel: 08-12 00 80 40
E-post rsmh@rsmh
www.rsmh.se
www.facebook.com/RSMH.se